TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Sommarsäsongen sträcker sig från 1 april till 31 oktober.
Vintersäsongen sträcker sig från 1 november till den 31 mars.

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)(begränsad fri höjd 3,5m)
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,0 – 3,0 m
(inkl. vatten och el, Fladängsidan)
3590kr / säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
810kr / säsong

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan)
1620kr / kajmeter och säsong
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,7 – 3,7m
5730kr / säsong
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 3,8 – 4,5 m
7410kr / säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
1620kr / säsong

Kollergångskajen (begränsad fri höjd 1m)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj max 6m
3420kr/säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
690kr/säsong

Övriga avgifter
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1390kr/säsong
Köplatsavgift 300 kr/år

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2020 skall gälla som basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.

Taxan finns i sin helhet här:

TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Kontakta oss

Lomma Kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
hamn@lomma.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se