TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN 2023

Sommarsäsongen sträcker sig från 1 april till 31 oktober.
Vintersäsongen sträcker sig från 1 november till den 31 mars.

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)(begränsad fri höjd 3,5m)
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,0 – 3,0 m
(inkl. vatten och el, Fladängsidan)
4 271kr / säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
964kr / säsong

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan)
1 927kr / kajmeter och säsong
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,7 – 3,7m
6 817kr / säsong
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 3,8 – 4,5 m
8 816kr / säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
1 927kr / säsong

Kollergångskajen (begränsad fri höjd 1m)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj max 6m
4 069kr/säsong
Vintersäsong:
Plats i vattnet
821kr/säsong

Övriga avgifter
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1 654kr/säsong
Köplatsavgift 357 kr/år

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2020 skall gälla som basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.

Taxan finns i sin helhet här:

TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Kontakta oss

Lomma Kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
hamn@lomma.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se