Ansökan om båtplats

När du ska anmäla dig till Lomma kommuns båtplatskö är det viktigt att du anger korrekta mått för din båt; längd, bredd och djup. Din plats i kön betalas för ett år i taget. När du anmäler dig till båtplatskön betalar du den obligatoriska anmälningsavgiften. Därefter får du en bekräftelse till din e-post.

Placeringen du ser i systemet är den korrekta placeringen i respektive kö och totalt sett. Varje köplats har en årlig avgift. En månad innan ditt år i kön går ut får du en länk på e-post och sms med betalningsanvisningar ifall du fortsatt önskar stå kvar i kön. Önskar du byta din båtplats till en mindre eller större plats så gäller samma regler som vid en ny ansökning genom att ställa dig i kön för ny båtplats.

Vi rekommenderar att du använder en dator eller surfplatta för bästa upplevelse och funktion. Notera att "Platsens längd" och "Platsens bredd" avser båtplatsens maximala mått så försäkra dig om att din båt får plats med marginal för fendrar och dylikt.

Tilldelning av ledig båtplats

Tilldelning sker kontinuerligt när en båtplats blir ledig. Du som erbjuds en båtplats får en avisering via e-post. Tackar du ja till den erbjudna båtplatsen har du sju dagar på dig att betala båtplatsen. Om du inte betalar båtplatsen inom sju dagar erbjuds nästa person i båtplatskön platsen.

När du betalat den fasta båtplatsen lämnar du automatiskt båtplatskön. Observera att det endast är de som blir tilldelade en båtplats som blir kontaktade via e-post.

Byte av båtplats

Två kunder har möjlighet att byta fasta båtplatser med varandra. Detta görs genom att skicka in en skriftlig ansökan med förklaring om vilka båtplatser det gäller och underskrift från båda båtplatsinnehavarna till hamn@lomma.se

Står du i båtplatskön för att byta din fasta båtplats och blir tilldelad en ny båtplats, ska du kontakta hamn@lomma.se för att säga upp din gamla plats och justering av eventuell mellanskillnad.

Bestämmelser och taxor (PDF)