Information kring torghandel

På vardagar får försäljningen börja tidigast klockan 08.00 och inte pågå efter klockan 18.00.

På lördagar, söndagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel börja tidigast kl. 08.00 och inte pågå efter klockan 15.00.

Följande regler gäller vid bokning av torghandelsplats på Centrumtorget och Hamntorget.

  • På torgplatsen får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas inte försäljning av mat och dryck som bereds på plats. Frukt, grönsaker och övriga livsmedel som inte behöver tillagas och värmas etc. kan säljas.
  • Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet lämnas till den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Din verksamhet behöver vara registrerad som en mobil anläggning. Giltigt registreringsbevis ska finnas tillgängligt vid försäljningsstället.
  • Torgplatser hyrs ut per dag upp till en månad, max 31 dagar. Måttet på en torgplats är 4 x 4 meter. Om du behöver flera torgplatser och det finns lediga platser går detta bra att boka samtidigt.
  • Priset är 80 kr/dag alternativt 600 kr/månad för en torgplats.
  • Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på torgplatsen. Allting ska vara bortfört senast 1 timme efter försäljningstidens slut. Platsen ska städas och återställas efter avslutad försäljning
  • Det är inte tillåtet att parkera bilar eller annat fordon på torget under försäljningen.
  • El tillhandahålls inte för torgplatser.
  • Lomma kommuns Handbok för tillfälliga upplåtelse, hittar du HÄR
  • Lomma kommuns e-tjänst för anmälan om registrering livsmedelsverksamhet, hittar du HÄR

Vid frågor, kontakta oss via:

 Email: info@lomma.se
 Tel: +46 (0) 40-641 10 00

Önskar du istället upplåta en yta för en Mobilförsäljningsvagn eller övrig belamring.
Läs info i Lomma kommuns handbok för tillfällig upplåtelse och kontakta info@lomma.se

Boka din torghandelsplats i Lomma kommun

Välj ankomstdatum

Välj antal dagar

Valda sökdatum

Kontakta oss

Lomma Kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
hamn@lomma.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se