Jag vill hyra en kolonilott

En koloniträdgård är ett stycke mark som delats in i mindre delar, kolonilotter, som hyrs ut till privatpersoner som för folkbokförda i Lomma kommun för att odla exempelvis grönsaker och andra växter där.

Syftet med koloniträdgårdar är främst att ge människor möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård.

Det finns 46 stycken kolonilotter vid Närdala. Intresset är stort och det finns därför ett kösystem. För att kunna ställa dig i kön för en kolonilott behöver du:

  • Vara folkbokförd i Lomma kommun
  • Ha fyllt 18 år
  • Ha bank-ID och
  • Ha e-postadress

Avtal

För att skriva ett arrendeavtal på en kolonilott behöver vi:

  • Namn
  • Personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

När och hur får jag erbjudande om lott?

Erbjudande om lediga lotter skickas ut via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är aktuell. Om du inte är intresserad av lotten behöver du inte svara på mailet.

Du kan kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på ditt Kundkonto med hjälp av bank-id.

Kundkonto:

Om du erbjuds en lott som du anmält intresse på, men inte vill skriva avtal, kommer du att strykas från kön. Du kan ställa dig i kö igen, men får då en ny köplats.

Karta över alla lotter finns på startsidan.

Byte av kolonilott

Om du redan har en lott men vill byta till en annan, kan du ställa dig i kö för att byta lott.

Ditt nuvarande avtal behöver i så fall sägas upp innan du kan teckna avtal på en ny lott. Du kan inte ställa dig i kö för att skaffa en lott utöver den du redan har.

Pris

Årshyran för en kolonilott är cirka 1480 kronor inklusive vatten.

Årshyran indexregleras varje år enligt KPI, med basår oktober 2022. Lotterna är ungefär 100 m² i storlek.

Bestämmelser och taxor