Betalningsvillkor och Hyresavtal

Villkor vid bokning och betalning av båtplats längs någon av Lomma hamns kajer

Lomma kommun på webbsidan hamn.lomma.se. Dessa villkor gäller mellan Lomma kommun och den som själv eller genom annan person bokar båtplats och betalar båtplatsavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Lomma kommun” eller vi”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats längs någon av Lomma hamns kajer.

Bokning och betalning

För att boka båtplats och betala hamnavgiften på hamn.lomma.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av båtplatsavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom bokningsdialogen.

Ångerrätt och Uppsägning

Vid uppsägning från kund för hyrd båtplats under pågående säsong återbetalas ej och kund hyr platsen säsongen ut.
Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet.
Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats samt vatten, där detta finns att tillgå. Kunden får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i ”Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt I Lomma kommuns fritidsbåtshamnar”. Mer information finns i dokumentet här

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och SMS. I händelse av fel ska Lomma Kommun, kontaktas snarast, i första hand via e-postadressen: hamn@lomma.se

Villkor för användning, bokning och betalning

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges) talar om villkoren för användning av vår hemsida hamn.lomma.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning och betalning. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa villkor.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du Hamnsystem Sverige AB's datapolicy. Även Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vid fakturering behöver vi även din adress och ditt personnummer. Dina personuppgifter lagras i syfte att Lomma kommun ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när det behövs.

Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare på Lomma kommun. Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess och får då inte lämnas ut till allmänheten.

Information om offentlighetsprincipen

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämden på Lomma kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter: lomma.se/personuppgifter

Kontakta oss

Lomma Kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
hamn@lomma.se
Tillgänglighetsredogörelse

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se